Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Prijatie Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov

dátum udalosti: 13. novembra 1979, kategória: Medzinárodné dohovoryDohovor
sa zaoberá znečistením ovzdušia v širokom nadregionálnom meradle. Podpísaný bol dňa 13. novembra 1979 v Ženeve (pre ČSFR nadobudol platnosť v marci 1984, SR je jeho sukcesorom od mája 1993).


K tomuto dohovoru boli postupne prijímané vykonávacie protokoly, ktorými sa strany zaviazali znížiť svoje antropogénne emisie v dohodnutom časovom intervale, resp. prijať určité opatrenia na ochranu ovzdušia.

Bližšie informácie o medzinárodnom dohovore

Zdroj
: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk