Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Prijatie Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy

dátum udalosti: 22. marca 1985, kategória: Medzinárodné dohovory

Problematika ohrozenia ozónovej vrstvy sa stáva za posledné desaťročia vážnou hrozbou života na Zemi, preto jej krajiny venujú výraznú pozornosť. Dňa 22. marca 1985 bol vo Viedni prijatý Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy.

Slovenská republika ho prijala sukcesiou 28. mája 1993.

Jeho hlavným cieľom je chrániť ľudské zdravie a životné prostredie proti nepriaznivým účinkom, ktoré sú spôsobené alebo môžu byť spôsobené ľudskými činnosťami, ktoré modifikujú alebo môžu modifikovať ozónovú vrstvu.

Bližšie informácie o medzinárodnom dohovore
Zdroj
: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk