Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Prijatie Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčením a ich prenosov cez hranice štátov

dátum udalosti: 08. novembra 1991, kategória: Medzinárodné dohovory

Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín alebo ich prenosov prechádzajúcich hranicami štátov bol prijatý dňa 18. novembra 1991 v Ženeve. Slovenská republika k nemu pristúpila v roku 1999, protokol nadobudol platnosť dňa 14. marca 2000.

Hlavným cieľom protokolu je redukcia emisií VOC do roku 1999 v porovnaní s rokom 1990 o 30 %. Zmluvné strany sa zaviazali, že budú plniť záväzky vyplývajúce z uvedeného Dohovoru s cieľom znížiť emisie prchavých organických látok cez hranice štátov. Snahou protokolu je znížiť a obmedzovať národnú ročnú hodnotu emisií prchavých organických látok.

Bližšie informácie o medzinárodnom dohovore

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk


Kalendárium:
Medzinárodný deň mlieka