Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Prijatie Dohody o ochrane netopierov v Európe

dátum udalosti: 04. decembra 1991, kategória: Medzinárodné dohovory


Jednou z medzinárodných dohôd, zabezpečujúcich ochranu migrujúcich druhov v náväznosti na ustanovenia Bonnského dohovoru, je aj Dohoda o ochrane netopierov v Európe (Agreement on the Conservation of Bats in Europe). Formálne bola dohoda podpísaná šiestimi štátmi 4. decembra 1991 v Londýne a platnosť nadobudla 16. januára 1994.


Dohoda sa vzťahuje na všetky európske druhy netopierov (Chiroptera). Dôvodom prijatia Dohody bola skutočnosť, že v mnohých európskych krajinách patria netopiere k silne ohrozeným druhom s klesajúcim trendom početnosti populácií. Výraznou snahou od začiatku uplatňovania Dohody je zjednotenie postupov ochrany a výskumu netopierov v európskom regióne, čím sa zdôrazňuje medzinárodný charakter tejto konvencie.
Slovenská republika
pristúpila k Dohode 9. júla 1998, kedy bola uložená listina o pristúpení u depozitára Dohody (vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska). Pre SR nadobudla Dohoda platnosť 8. augusta 1998.


logoBližšie informácie o medzinárodnom dohovoreDomovská stránka EUROBATS
:
http://www.eurobats.org/
www.cms.int/species/eurobats/
Zdroj
: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk


Kalendárium:
Medzinárodný deň mlieka