Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Prijatie Zmluvy o Antarktíde

dátum udalosti: 01. decembra 1959, kategória: Medzinárodné dohovory

Zmluva o Antarktíde patrí k prvým medzinárodným multilaterálnym dohovorom, ktoré sa zamerali na riešenie environmentálnych až širších fyziotaktických problémov sveta z regionálneho hľadiska. Prvý raz v histórii sa takýto dohovor vzťahuje na celý kontinent, ktorý sa v záujme vedy a pokroku celého ľudstva môže podľa Zmluvy využívať len na mierové účely a na slobodný vedecký výskum s podporou medzinárodnej spolupráce.

Zmluva o Antarktíde (Antarctic Treaty) bola prijatá 1. decembra 1959 vo Washingtone a nadobudla platnosť 23. júna 1961.

Územné vymedzenie platnosti zmluvy sa určilo južne od 60. rovnobežky južnej zemepisnej šírky, vrátane plávajúcich ľadovcov. Zmluvné strany sa rozdeľujú na 2 kategórie - tzv. konzultatívne štáty, medzi ktoré patri 12 pôvodných signatárov zmluvy a tzv. nekonzultatívne štáty, vrátane Slovenskej republiky ako nástupníckeho štátu po ČSFR.

Listinu o prístupe ČSSR k Zmluve schválilo Národné zhromaždenie 29. marca 1962 a prezident bývalej ČSSR ju podpísal 6. mája 1962. Uložená bola u štátneho departementu USA 14. júna 1962. V tento deň tiež vstúpila v platnosť pre ČSSR. Slovenská republika sa po rozdelení ČSFR stala samostatnou zmluvnou stranou Zmluvy o Antarktíde od 1. januára 1993. Vláda SR vyjadrila aj súhlas s návrhom na podpis Protokolu o ochrane životného prostredia k Zmluve o Antarktíde uznesením č. 754 z 29. septembra 1992.

Bližšie informácie o medzinárodnom dohovore

Sekretariát zmluvy: www.ats.org.ar

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk