Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Medzinárodný deň červeného kríža

dátum udalosti: 08. mája 1953, kategória: Významné dni

(Výročie narodenia spoluzakladateľa Červeného kríža H. Dunanta. Oslavuje sa od roku 1953.)

"Pomôžme všetci! Všetci sa každodenne z plných síl snažme o úprimnosť a odpustenie, o dobrotu a lásku, odvahou a nádejou, že svet bude bez vojen a budeme žiť v mieri."

(Henry Dunant, spoluzakladateľ Červeného kríža)

ilustračný obrázokPrvé stopy o činnosti Červeného kríža na území Slovenska vedú do roku 1881, kedy na tomto území vyvíjal činnosť Uhorský Červený kríž. Jedným z najstarších a najaktívnejších spolkov bol Spolok Červeného kríža v Banskej Štiavnici.
Novodobá história Červeného kríža na Slovensku sa začala písať 1. februára 1919, kedy vznikol Československý Červený kríž (ČSČK) ako národná spoločnosť. Jeho prvou predsedníčkou sa stala dcéra prezidenta vtedajšej 1. ČSR T.G. Masaryka, Dr. Alica Masaryková. Koncom roku 1919 sa ČSČK stal členom Ligy spoločností Červeného kríža a Červeného Polmesiaca v Ženeve.
V prvých rokoch svojej existencie pomáhal ČSČK ľuďom postihnutým vojnou. Sprostredkovával komunikáciu s vojnovými zajatcami, budoval útulky pre matky s deťmi, vychovával ošetrovateľky. V časoch hospodárskej krízy nahrádzal svojou charitatívnou činnosťou nedostatky štátnej správy. Rozdával šatstvo, zriaďoval sirotince, chudobince, stravovacie zariadenia, sanatóriá, venoval sa aj správe niekoľkých nemocníc a pomáhal vysťahovalcom.
Počas druhej svetovej vojny Červený kríž v Čechách a na Morave násilne zanikol a jeho majetok prevzal Nemecký Červený kríž. Na Slovensku sa činnosť Ćerveného kríža podarilo udržať za prísne stanovených administratívnych opatrení, v duchu vtedajšieho vládneho režimu. K svojim pôvodným ideám sa Červený kríž na Slovensku vrátil počas Slovenského národného povstania a časoch oslobodzovania republiky. Po roku 1948 pracoval opäť ako Československý Červený kríž (ČSČK), mal svoj výbor a ďalšie orgány.


Národná spoločnosť Slovenský Červený kríž (SČK) si tento rok pripomína 12. výročie svojho vzniku. Za toto obdobie bol SČK v spoločnosti dobre akceptovaný. Svedčia o tom výsledky činnosti a mnohých aktivít SČK, aj fakty a čísla. Slovenský Červený kríž je naďalej národnou spoločnosťou, ktorá pomáha ľuďom, aby mohli žiť ľudsky. Červený kríž sa zrodil podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov, ktoré SR ratifikovala a snaží sa ich aj dodržiavať. Aj v súčasnosti, keď má SČK úplne iné postavenie a obsah jeho práce sa zmenil po skončení 2. svetovej vojny.

Zdroj: www.redcross.sk