Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Prijatie Dohovoru o jadrovej bezpečnosti

dátum udalosti: 20. septembra 1994, kategória: Medzinárodné dohovory

Dohovor o jadrovej bezpečnosti bol prijatý vo Viedni 20. septembra 1994 a do platnosti vošiel 24. októbra 1996.

Účelom Dohovoru o jadrovej bezpečnosti je zabezpečiť medzinárodný štandard bezpečnosti, ktorý sa majú jednotlivé štáty prevádzkujúce jadrové zariadenia snažiť dosiahnuť. Tento dohovor zohľadňuje ďalšie medzinárodné dohovory o ochrane jadrového materiálu, o včasnom hlásení jadrovej havárie a o pomoci v prípade havárie alebo radiačného ohrozenia.

Slovenská republika ratifikovala dohovor 7. marca 1995 a do platnosti vošiel 14. júna 1997.

Bližšie informácie o medzinárodnom dohovore

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk