Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Svetový deň oceánov

dátum udalosti: 08. júna 1992, kategória: Významné dni

Svetový deň oceánov - the World Ocean Day - si neoficiálne každoročne pripomíname 8. júna už od roku 1992.

8. jún bol vyhlásený za Svetový deň oceánov v r. 1992 na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro. Hoci dodnes mu nebol prisúdený status oficiálneho svetového dňa pod záštitou OSN, nič to však neuberá na jeho význame. Už 14 rokov je pre každého z nás príležitosťou na oslavu jedinečného prírodného fenoménu - svetového oceánu - a na demonštorvanie našej osobnej spätosti s ním.

Organizácie zoskupené pod iniciatívou The Ocean Project pomáhajú každoročne pripravovať a koordinovať po celom svete aktivity a podujatia, do ktorých sú zapojené akváriá, zoologické záhrady, múzeá, ochranárske organizácie, školy či firmy. V spolupráci s medzinárodnou sieťou The World Ocean Network bolo vyvinuté úsilie za presadenie 8. júna ako oficálneho Svetového dňa oceánov.

Prečo oslavovať Svetový deň oceánov?
Je na každom z nás, aby prispel k zaisteniu ochrany a zachovania oceánu pre budúce generácie.
Svetový deň oceánov nám poskytuje jedinečnú príležitosť na to, aby sme mohli:

 • Meniť perspektívy - podnecuje jednotlivcov, aby sa zamysleli nad svojím vzťahom k oceánu a nad tým, čo pre nich znamená, a čo všetko si vyžaduje úsilie o jeho zachovanie a záchranu pre dnešok i pre budúcnosť.
 • Učiť sa - objavovať rôznorodosť a bohatstvo podmorského sveta a jeho obyvateľov, ktorých sa naša každodenná činnosť v konečnom dôsledku bezprostredne dotýka a s ktorými sme vzájomne nerozlučne spätí.
 • Meniť zvyky - všetci sme spätí s oceánom! Tým, že sa staráme o svoj dvorček pri dome, robíme službu aj nášmu oceánu. Každodenné malé zmeny k lepšiemu v správaní prinášajú veľký úžitok našej modrej planéte.
 • Oslavovať - či žijeme vo vnútrozemí alebo na pobreží, všetci sme spojení s oceánom. Nájdime si čas na úvahu o tom, ako oceán ovplyvňuje nás a ako my ovplvňujeme oceán. Nič nám nestojí v ceste, aby sme participovali na organizovaní i na samotných podujatiach oslavujúcich náš svetový oceán.

Prečo chrániť oceán? Svetový oceán

 • produkuje väčšinu kyslíka, ktorý dýchame,
 • poskytuje nám potravu,
 • reguluje našu klímu,
 • čistí vodu, ktorú pijeme,
 • je našou potenciálnou lekárňou,
 • a poskytuje bezhraničnú išpiráciu!

Napriek tomu ľudstvo už pridlho

 • mýli si oceán so smetiskom,
 • decimuje rybiu populáciu,
 • ničí rozhodujúce nenahraditeľné biotopy,
 • narúša základné reprodukčné kapacity oceánu,

považujúc oceán za samozrejmosť.


Zdroj: The World Ocean Day


Kalendárium:
1. schôdza Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj