Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Medzinárodný deň Dunaja

dátum udalosti: 29. júna 2004, kategória: Významné dni

Dunaj, medzinárodná veľrieka, je v súčasnosti symbolom integrácie Európy a tradičnej spolupráce podunajských štátov na poli hospodárstva, obchodu, vedy a techniky, kultúry a športu. Po Volge je Dunaj druhou najdlhšou riekou Európy, meria 2 860 km. Povodie, z ktorého zbiera a odvádza vody do Čierneho mora, má rozlohu 817 000 km2, čo predstavuje skoro desatinu plochy celej Európy, a zahŕňa spolu 18 krajín.

V júni 1994 bol v Sofii zástupcami podunajských krajín EÚ podpísaný Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Slovenská republika uvedený dohovor ratifikovala koncom roka 1997. Dohovor vstúpil do platnosti 22. októbra 1998. Pri príležitosti 10. výročia podpísania dohovoru medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja vyhlásila 29. jún za Medzinárodný deň Dunaja.

V roku 2005 sa v Bratislave, podobne ako v iných podunajských mestách, konal druhý ročník osláv s heslom Rieka Dunaj - viac ako len voda! Hlavným organizátorom tejto akcie bolo Ministerstvo životného prostredia SR.

Pod záštitou Ministerstva životného prostredia s partnermi, ktorými boli Hlavné mesto SR Bratislava a mestské časti Staré mesto a Petržalka, sa konali oslavy III. ročníka Medzinárodného dňa Dunaja - Danube Day 2006. Oslavy prebiehali 29. júna 2006 na Tyršovom nábreží v Petržalke. Heslom tohto dňa bolo Dunaj - priestor pre život.

Medzinárodný deň Dunaja ponúka príležitosť vzdať hold nielen jednému z najrozsiahlejších riečnych systémov starého kontinentu, ale aj rozmanitej ľudskej komunite a bohatému prírodnému ekosystému, ktoré s ním spolunažívajú a sú na ňom závislé. V roku 2006 sa na oslavách Dní Dunaja zúčastnilo viac ako 81 miliónov ľudí, ktorí svojím hlasom môžu rozhodnúť o budúcnosti tejto krásnej rieky. Oslavy boli veľkým festivalom na brehoch rieky, ktorá je symbolom 12-ročného medzinárodného úsilia o jej čistejšiu a bezpečnejšiu tvár.

Od 29. júna 2004, dátumu 10. výročia podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja zástupcami podunajských krajín EÚ sa v tento deň v hlavných mestách na Dunaji organizujú oslavy tejto veľrieky - symbolu integrácie Európy. Cieľom Dohovoru je dosiahnuť environmentálnu ochranu podzemných a povrchových vôd v celom povodí, ochrana pred nebezpečenstvom vznikajúcim z havárií v dôsledku úniku látok škodiacim vodám, povodňami a ľadovými javmi na rieke Dunaj. Napriek tomu sa stali oslavy aj kultúrnym fenoménom. Hoci po prvýkrát bol Medzinárodný deň Dunaja vyhlásený z podnetu Medzinárodnej komisie na ochranu rieky Dunaj - International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR) - iba v r. 2004, už v roku 2005 sa na organizovaní viac ako 200 podujatí počas osláv Medzinárodného dňa Dunaja zúčastnilo vyše 400 vládnych i mimovládnych organizácií v 13 hlavných krajinách, cez ktoré Dunaj preteká: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko, Nemecko, Rakúsko, Srbsko a Čierna Hora, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina.