Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Svetový deň populácie

dátum udalosti: 11. júla 1989, kategória: Významné dni

Svetový deň populácie bol po prvýkrát do kalendára pamätných dní OSN zapísaný v r. 1989, aby pripomínal 11. júl 1987, teda deň, v ktorom počet obyvateľov planéty Zem dosiahol úctyhodný počet 5 miliárd.

Svetový deň populácie 2006 - World Population Day 2006 (WPD 2006) - organizovaný tradične pod patronátom Fondu OSN pre populáciu - United Nation Population Fund (UNFPA) - bol venovaný téme mladých ľudí. Konal sa pod heslom Being young is though. Invincible. Confusing. Beautiful.
Ak sa pozrieme do nedávnej histórie tohto sviatku, v r. 2005 to bola zasa téma rovnosti mužov a žien a ľudských práv žien prezentovaná pod heslom Equality Empowers (Rovnosť posilňuje).
V r. 2004 sa na plagátoch objavilo heslo Every minute a mother goes missing (Každú minútu sa stráca jedna matka) pre tému boja proti úmrtiam žien v dôsledku komplikácií v tehotenstve a pri pôrode. V roku 2003 bol WPD zameraný na reprodukčné zdravie adolescentov - heslom bolo 1000 000 000 are about to enter their reproductive years (Asi miliarda vstupuje do reprodukčného veku).

Keďže ostatný WPD 2006 bol zameraný na mladých ľudí, nezaškodí trochu na mladých ľudí zameranej, i keď nie veľmi potešiteľnej štatistiky:

 • Polovica ľudstva je mladšia ako 25 rokov. Viac ako 3 miliardy mladých ľudí sú, alebo čoskoro budú, v reprodukčnom veku.
 • Všeobecný prístup k reprodukčnému zdraviu, vrátane plánovaného rodičovstva, je východiskovým bodom pre lepšiu budúcnosť pre 1,5 miliardy mladých ľudí vo veku od 10 do 24 rokov, ktorí žijú v rozvojových krajinách.
 • V 57 krajinách tretieho sveta viac ako 40 percent obyvateľstva má menej ako 15 rokov.
 • Počet mladých ľudí, ktorí boli v r. 2000 nútení vyžiť z menej ako 1 dolára na deň, bol zhruba 238 miliónov, čo je temer štvrtina mladej populácie.
 • Napriek snahám o odďaľovanie sobášov v mnohých krajinách sveta, zhruba 82 miliónov mladých dievčat je nútených sa vydať vo veku od 10 do 17 rokov.
 • Percento mladých žien, ktoré porodia vo veku menej ako 20 rokov, je v rozvojových krajinách 2 × vyššie ako v tých rozvinutých. Tieto skoré pôrody ohrozujú nielen rodičky, ale aj ich deti.
 • Tehotenstvo je hlavnou príčinou úmrtia mladých žien vo veku 15 až 19 rokov na celom svete, spolu komplikáciami pri pôrode a nelegálnymi potratmi.
 • Dievčatá vo veku 15 až 19 rokov zomierajú zo sociálnych a psychologických dôvodov pri pôrodoch 2 × tak často ako dvadsiatničky, 15-ročné dokonca 5- krát tak často.
 • Polovica novonakazených HIV vírusom sú mladí pod 24 rokov, ide zhruba o 6 000 nových prípadov denne, pričom ženy z nich tvoria až 2 tretiny.
 • V r. 2000 bolo okolo 300 tisíc mladých vojakov pod 18 rokov vtiahnutých do 30 vojnových konfliktov po celom svete.
 • Asi 57 miliónov mladých mužov a 96 miliónov mladých žien vo veku 15 až 24 rokov v rozvojových krajinách nevie písať a čítať.