Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Svetový deň cestovného ruchu

dátum udalosti: 27. septembra 1979, kategória: Významné dni


V roku 2006 si celý svet už po 27. krát pripomenul 27. septembra význam cestovného ruchu pre medzinárodnú spoluprácu, posilňovanie svetového mieru, ochranu prírody a kultúrneho dedičstva, znižovanie chudoby a nezamestnanosti vo svete a celkové zlepšovanie kvality života. Už vyše štvrť storočia je 27. september známy ako Svetový deň cestovného ruchu.

Valné zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu (World Tourism Organization - UNWTO) na svojom III. zasadnutí v roku 1979 v Španielsku rozhodlo ustanoviť práve 27. september za Svetový deň cestovného ruchu (World Tourism Day - WTD). Konkrétny dátum osláv WTD - 27. september - bol vybraný z toho dôvodu, že v tento deň boli v roku 1970 prijaté stanovy WTO, najvýznamnejšej medzinárodnej organizácie v oblasti svetového cestovného ruchu, ktorá sa v decembri 2003 stala špecializovanou agentúrou OSN. Načasovanie osláv WTD je symbolické aj preto, že sa koná v čase, keď sa končí hlavná turistická sezóna na severnej pologuli a zároveň sa začína na južnej zemskej pologuli. Hlavným zmyslom WTD je vyzdvihnutie cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických hodnôt a jeho prínosu pre celkový rozvoj spoločností.

Ústrednou témou ročníka 2004 bolo heslo Šport a cestovný ruch: Dve hybné sily pre vzájomné porozumenie, kultúru a rozvoj spoločnosti.
Minuloročné oslavy WTD 2005 sa uskutočnili na tému Cestovanie a doprava: Od predstáv Julesa Verna až po realitu 21. storočia.
K
ampaň WTD 2006 sa niesla pod heslom Cestovný ruch obohacuje - Tourism enriches individuals, families, communities and all the world. Táto vôbec prvá globálna komunikačná kampaň bola predstavená Svetovou organizáciou cestovného ruchu začiatkom roka 2004 počas I. svetovej konferencie o komunikácii v cestovnom ruchu TOURCOM v španielskom Madride. Hostiteľskou krajinou Svetového dňa cestovného ruchu 2006 bolo Portugalsko.

Zdroj: MH SR