Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Svetový deň prvej pomoci

dátum udalosti: 09. septembra 2006, kategória: Významné dni

9. september - Svetový deň prvej pomoci

Svetový deň prvej pomoci si pripomíname už tradične druhú septembrovú sobotu, ktorá v r. roku 2006 pripadla na 9. septembra. V r. 2007 to bude 8. september.

Od r. 2000 si neustále rastúci počet národných spoločností Černeného kríža a Červeného polmesiaca na celom svete pripomína druhú septembrovú sobotu ako World First Aid Day - Svetový deň prvej pomoci.
Iniciátorom tohto sviatku je Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies - IFRCCS). Pod názvom Svetový deň prvej pomoci ho poznáme od roku 2003, v rokoch 2000 až 2002 sa tento sviatok oslavoval pod názvom Európsky deň prvej pomoci.

Svetový deň prvej pomoci
2004 si národné spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca pripomenuli v tento rok v sobotu 11. septembra. Jeho mottom bolo heslo Prvá pomoc - gesto humanity, ktoré má význam. Vo všetkých účastníckych krajinách sa na vopred určených miestach o jedenástej hodine miestneho času vytvorila symbolická reťaz humanity a pomoci, keď sa jej účastníci pochytali za ruky. Na Slovensku sa do propagácie dňa zapojilo všetkých 41 regionálnych organizácií Slovenského červeného kríža.

Svetový deň prvej pomoci 2005
pripadol na sobotu 10. septembra 2005. V medzinárodnom meradle sa ho zúčastnilo viac ako 100 národných organizácií pod heslom Prvá pomoc pre postihnutých a marginalizovaných ľudí. V tento deň zorganizovali podujatia a slávnosti v úsilí o pozdvihnutie povedomia a znalosti verejnosti o pozitívnom dosahu a základnej úlohe prvej pomoci v každodennom živote rovnako ako pri ohrození, nehodách či pri prevencii chorôb a takisto aj pri integrácii okrajových skupín do spoločnosti.

Svetový deň prvej pomoci 2006
Témou tohtoročného Svetového dňa prvej pomoci je heslo Dobrovoľníci prvej pomoci: Záchrana životov bez diskriminácie.
Počas septembrových dní sa v rámci 41 územných spolkov SČK na celom Slovensku konajú aktivity zamerané na osvetu v oblasti prvej pomoci. Vybrané aktivity, ktoré SČK pripravil pre verejnosť tohto roku:
- simulácie nehôd z reálneho života a ukážky prvej pomoci na verejnom priestranstve, v obchodných domoch, športoviskách, kúpaliskách a pri iných spoločenských podujatiach (jarmoky, hody, mestské dni a pod.),
- televízne a rozhlasové prezentácie, propagácia Svetového dňa prvej pomoci v novinách,
- ponuka rôznych súťaží a kvízov pre deti,
- propagácia a ponuka kurzov prvej pomoci,
- reťaz pomoci a humanity - tradične druhá septembrová sobota v danom roku (celosvetová aktivita),
- prednášky o prvej pomoci na školách, miestnych obecných kluboch.