Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Detail záznamu

Konferencia ministrov Dohovoru o ochrane Rýna

dátum udalosti: 29. januára 2001, kategória: Konferencie

29. januára 2001 sa v Štrasburgu konala Konferencia ministrov Dohovoru o ochrane Rýna. Rozhodnutím 77/586/EC Európskej Komisie bol prijatý Medzinárodný dohovor na ochranu Rýna a Dohoda týkajúca sa Medzinárodnej komisie na Ochranu Rýna pred znečistením. Na 25. stretnutí k dohovoru, sa predstavitelia štátov spadajúcich do povodia rieky Rýn uzniesli na potrebe prijatia nového dohovoru. V januári 1998 boli ukončené rokovania a Komisia podpísala nový Dohovor v apríli 1999 v Berne.


Kalendárium:
2. Stretnutie členov dohovoru UNECE o hodnotení vplyvov na ŽP