Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium

Kalendárium

apríl
01. apríla 2006 Svetový deň vtáctva Významné dni
08. apríla 1997 5. schôdza Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj Konferencie
11. apríla 1995 3. schôdza Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj Konferencie
16. apríla 2001 9. Schôdza Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj Konferencie
18. apríla 1996 4. schôdza Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj Konferencie
všetky záznamy v mesiaci apríl
september
01. septembra 1977 Zriadenie CHKO Východné Karpaty Výročia udalostí
09. septembra 2006 Svetový deň prvej pomoci Významné dni
15. septembra 2006 Vyčistime svet - Clean Up the World Významné dni
16. septembra 1994 Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy Významné dni
16. septembra 2002 Deň Mestskej hromadnej dopravy Významné dni
všetky záznamy v mesiaci september
august
03. augusta 1921 Objavenie Demänovskej jaskyne slobody Objavy
07. augusta 2005 Medzinárodný deň priateľstva Významné dni
09. augusta 2005 DEŇ NAGASAKI Významné dni
12. augusta 1981 Zriadenie CHKO Poľana Výročia udalostí
12. augusta 1999 Medzinárodný deň mládeže Významné dni
júl
08. júla 1985 Prijatie Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia o znížení emisií síry a ich prenosov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30% Medzinárodné dohovory
08. júla 1922 Objavenie Važeckej jaskyne Objavy
11. júla 1989 Svetový deň populácie Významné dni
12. júla 1979 Zriadenie CHKO Horná Orava Výročia udalostí
12. júla 1979 Zriadenie CHKO Biele Karpaty Výročia udalostí
všetky záznamy v mesiaci júl
január
16. januára 1967 Zriadenie Pieninského národného parku Výročia udalostí
18. januára 1988 Zriadenie NP Slovenský raj Výročia udalostí
18. januára 1988 Zriadenie NP Malá Fatra Výročia udalostí
27. januára 1989 Zriadenie CHKO Strážovské vrchy Výročia udalostí
29. januára 2001 Konferencia ministrov Dohovoru o ochrane Rýna Konferencie
november
01. novembra 1988 Prijatie Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia o znečisťovaní emisií oxidov dusíka alebo ich prenosov cez hranice štátov Medzinárodné dohovory
08. novembra 1991 Prijatie Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčením a ich prenosov cez hranice štátov Medzinárodné dohovory
09. novembra 1988 Zriadenie CHKO Záhorie Výročia udalostí
13. novembra 1979 Prijatie Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov Medzinárodné dohovory
16. novembra 1972 Prijatie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Medzinárodné dohovory
všetky záznamy v mesiaci november
december
01. decembra 1959 Prijatie Zmluvy o Antarktíde Medzinárodné dohovory
01. decembra 1972 Objavenie Stratenskej jaskyne Objavy
04. decembra 1991 Prijatie Dohody o ochrane netopierov v Európe Medzinárodné dohovory
07. decembra 1954 Objavenie Ochtinskej aragonitovej jaskyne Objavy
11. decembra 1997 Prijatie Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy Medzinárodné dohovory
všetky záznamy v mesiaci december
marec
02. marca 2001 Stretnutie ministrov životného prostredia krajín G 8 Konferencie
03. marca 1973 Prijatie Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) Medzinárodné dohovory
03. marca 1998 Zriadenie CHKO Dunajské luhy Výročia udalostí
06. marca 2002 Zriadenie Národného parku Veľká Fatra Výročia udalostí
08. marca 2001 Stretnutie Environmentálnej Rady EÚ Konferencie
všetky záznamy v mesiaci marec
február
02. februára 1971 Svetový deň mokradí Významné dni
13. februára 2002 Zriadenie Národného parku Slovenský kras Výročia udalostí
24. februára 2001 Stretnutie členov dohovoru UNECE Konferencie
25. februára 1991 Prijatie Dohovoru o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice Medzinárodné dohovory
máj
03. mája 2005 Deň Slnka Významné dni
05. mája 1976 Zriadenie CHKO Malé Karpaty Výročia udalostí
08. mája 1953 Medzinárodný deň červeného kríža Významné dni
09. mája 1992 Prijatie Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy Medzinárodné dohovory
10. mája 2003 Svetový deň Pohybom ku zdraviu Významné dni
všetky záznamy v mesiaci máj
október
03. októbra 1926 Objavenie jaskyne Domica Objavy
10. októbra 1989 Zriadenie CHKO Cerová vrchovina Výročia udalostí
jún
05. júna 1972 Svetový deň životného prostredia Významné dni
05. júna 1992 Prijatie Dohovoru o biologickej diverzite Medzinárodné dohovory
08. júna 1992 Svetový deň oceánov Významné dni
14. júna 2004 Svetový deň darcov krvi Významné dni
14. júna 1994 Prijatie Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o ďalšom znížení emisií síry Medzinárodné dohovory
všetky záznamy v mesiaci jún
Kalendárium:
1. schôdza Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj