Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Výročia udalostí

Kalendárium kategória Výročia udalostí

september
01. septembra 1977 Zriadenie CHKO Východné Karpaty Výročia udalostí
22. septembra 1979 Zriadenie CHKO Štiavnické vrchy Výročia udalostí
23. septembra 1997 Zriadenie Národného parku Muránska planina Výročia udalostí
23. septembra 1997 Zriadenie Národného parku Poloniny Výročia udalostí
august
12. augusta 1981 Zriadenie CHKO Poľana Výročia udalostí
júl
12. júla 1979 Zriadenie CHKO Biele Karpaty Výročia udalostí
12. júla 1979 Zriadenie CHKO Horná Orava Výročia udalostí
december
18. decembra 1948 Zriadenie Tatranského národného parku Výročia udalostí
28. decembra 1973 Zriadenie CHKO Vihorlat Výročia udalostí
január
16. januára 1967 Zriadenie Pieninského národného parku Výročia udalostí
18. januára 1988 Zriadenie NP Malá Fatra Výročia udalostí
18. januára 1988 Zriadenie NP Slovenský raj Výročia udalostí
27. januára 1989 Zriadenie CHKO Strážovské vrchy Výročia udalostí
november
09. novembra 1988 Zriadenie CHKO Záhorie Výročia udalostí
marec
03. marca 1998 Zriadenie CHKO Dunajské luhy Výročia udalostí
06. marca 2002 Zriadenie Národného parku Veľká Fatra Výročia udalostí
máj
05. mája 1976 Zriadenie CHKO Malé Karpaty Výročia udalostí
23. mája 1984 Vyhlásenie CHKO Kysuce Výročia udalostí
október
10. októbra 1989 Zriadenie CHKO Cerová vrchovina Výročia udalostí
február
13. februára 2002 Zriadenie Národného parku Slovenský kras Výročia udalostí
jún
14. júna 1978 Zriadenie Národného parku Nízke Tatry Výročia udalostí
24. júna 1985 Zriadenie CHKO Ponitrie Výročia udalostí
25. júna 1990 Zriadenie CHKO Latorica Výročia udalostí
Kalendárium:
1. schôdza Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj