Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » Významné dni

Kalendárium kategória Významné dni

september
09. septembra 2006 Svetový deň prvej pomoci Významné dni
15. septembra 2006 Vyčistime svet - Clean Up the World Významné dni
16. septembra 2002 Deň Mestskej hromadnej dopravy Významné dni
16. septembra 1994 Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy Významné dni
22. septembra 2000 Európsky deň bez áut Významné dni
27. septembra 1979 Svetový deň cestovného ruchu Významné dni
august
07. augusta 2005 Medzinárodný deň priateľstva Významné dni
09. augusta 2005 DEŇ NAGASAKI Významné dni
12. augusta 1999 Medzinárodný deň mládeže Významné dni
apríl
01. apríla 2006 Svetový deň vtáctva Významné dni
18. apríla 1983 Svetový deň kultúrneho dedičstva Významné dni
22. apríla 1970 Svetový deň Zeme Významné dni
26. apríla 1986 Medzinárodný deň Černobyľu Významné dni
júl
11. júla 1989 Svetový deň populácie Významné dni
december
29. decembra 1994 Medzinárodný deň biodiverzity Významné dni
máj
03. mája 2005 Deň Slnka Významné dni
08. mája 1953 Medzinárodný deň červeného kríža Významné dni
10. mája 2003 Svetový deň Pohybom ku zdraviu Významné dni
14. mája 2005 Medzinárodný deň sťahovavých vtákov Významné dni
18. mája 1977 Medzinárodný deň múzeí Významné dni
21. mája 1992 Svetový deň kultúrneho rozvoja Významné dni
22. mája 2000 Medzinárodný deň biodiverzity Významné dni
23. mája 2000 23. máj - Svetový deň korytnačiek Významné dni
24. mája 1999 Európsky deň národných a prírodných parkov Významné dni
26. mája 1957 Medzinárodný deň mlieka Významné dni
marec
21. marca 2006 Prvý jarný deň, jarná rovnodennosť Významné dni
22. marca 1993 Svetový deň vody Významné dni
23. marca 1950 Svetový meteorologický deň Významné dni
február
02. februára 1971 Svetový deň mokradí Významné dni
jún
05. júna 1972 Svetový deň životného prostredia Významné dni
08. júna 1992 Svetový deň oceánov Významné dni
14. júna 2004 Svetový deň darcov krvi Významné dni
17. júna 1995 Svetový deň boja proti suchu a rozširovaniu púští Významné dni
21. júna 1986 Svetový deň veľrýb Významné dni
29. júna 2004 Medzinárodný deň Dunaja Významné dni
Kalendárium:
1. schôdza Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj