Kalendárium

Kategórie udalostí

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Kalendárium » október

Kalendárium v mesiaci október

Dátum udalosti Názov udalosti Kategória
03. októbra 1926 Objavenie jaskyne Domica Objavy
10. októbra 1989 Zriadenie CHKO Cerová vrchovina Výročia udalostí