Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » Greenpeace: Výstavba 3. a 4. bloku v JE... » Komentáre

Komentáre: Greenpeace: Výstavba 3. a 4. bloku v JE Mochovce je nelegitímna!

Jednotlivé príspevky nemusia byť v súlade s názorom redakcie. Redakcia enviroportal nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť jednotlivých príspevkov a vyhradzuje si právo príspevky, ktoré nie sú v súlade so zásadami slušného správania mazať!


Petr Škrabálek19. 11. 2008 00:36
Kto sú Greenpeace a koho záujmy sledujú?odpovedať

V Československu sa objavili niekedy v jeseni v 98 roku minulého storočia. Pametám sa na ich šapitó na dolnom konci Václavského námestia. Nie všetko, čo vtedy hlásali sa mi zdalo hlúpe, napriek tomu, že som vtedy už takmer dvacať rokov pracovaj v jadrovej oblasti. Vtedy so ich vyčíňanie voči jadrovej energii celkom chápal. Vystrašení ľudia, ktorí nechápú, ako ostatne väčšina verejnosti, čo sa v Černobyle prihodilo. V skutočnosti som to nechápal a ani do dnešných dní nechápem ani ja i napriek tomu, že prístup k informáciam som mal väčší ako milióny iných. Technicky som rozumel mechanizmu nehody reaktoru, tomu, že po tom, čo prenikla voda do žhavého grafitového moderátoru došlo k výbuchu traskavej zmesi vodíka a kyslíka na ktorý sa ta voda okamžite premenila. Doteraz som ale nenašel rozumné vysvetlenie pre skutočnosť, že priebeh havárie až do samotnej explózie reaktorového telesa riadili skúsení operátori, ktorí necelé 4 km od elektrárne mali svoje rodiny, ženy a deti. Aká sila, aká mocnosť jim prikazovala robiť sabotážne kroky o ktorých nutne vedieť, že sú pre reaktor a potažmo pre celú evropu osudné. Veko reaktoru sa našlo asi 300 m za reaktorovou budovou. Výbuch vyniesol do vzduchu asi 16 t vyhoretého jadrového paliva, ktroé vo vzduchu obyčajnou chemickou oxidáciou zhorelo. Splodiny boli vynesené takmer do dvoch kilometrov. Vzniknutý rádioaktívny mrak postupne slábol ale stíhol obehnúť celú Evropu. Takže napríklad opatrenia Rakúskych úradov na vtedašej československo rakúskej hranici bola naozaj len špinavá propaganda, lebo ten mrak k nám prišiel od nich. Ich územie nutne muselo byť zamorené viac. Od uvolnenia informácií o černobylskej nehode Ruskou stranou v roku 2004 som očakával určité, prinajmenšom čiastkové vysvetlenia. Žiaľ, archivované informáci e sa dotýkali len rozsahu zamoreného územia a počtov poškodených. Slušelo by sa, prinehode tak velkého rozsahu, pripomenúť osobné hrdinstvo družstva hasičov, ktorí zo strechy reaktorovej haly sa pokúšali ochladiť trosky reaktoru, alebo mužov, ktroí sa potopili do bazénu pod reaktor aby z neho vypustili vodu, pro prípad, že by sa zbytok reaktoru do bazénu protavil. Vedeli totiž aký dôsledol ich počínanie bude mať na ich zdravie. Neprežil ani jeden. O príčine tak rozsiahlej "sabotáže" s takmer globálnym dopadom ani slovo. Na otázky už nemá kto odpovedať . Vieme, že reaktrory černobylskeho typu majú špecifické technické nedostatky, ktoré neboli príčinou nehody, ale že nehodu spôsobili operátori vykonaním pomerne dlhého radu zakázaných operácií, pričom k nehode mohla viesť každá jedna z nich. Príčina, prečo to urobili, ostáva zahalená tajomstvom. Černobylská nehoda, nevysvetlená nehoda jadrového zariadenia, bola vodou na greenpeace mlyn. Demagogicky útočia proti jadrovej energetike, napriek tomu, že to je v súčasnosti jediná alternatíva, ktorá produkuje vo velkom elektrickú energiu, bez produkcie "skleníkových" plynov. Hlavným nedoriešeným problémom jadrovej energetiky sú odpady tvorené rádionuklidy s polčasom premeny poriadku stoviek rokov. Greenpeace sa s oblubou vrhajú pod kolesa dopravných prostriedkov, ktroými sú dopravované z prepracovateľských závodov do dočasných uložísk. Polícia často u zadržaných greenpeace aktivistov nachádz trhaviny. Ak by je použili napríklad na poškodenie prepravných kontajnerov, môže nastať lokálna situácia svojím charakterom velmi podobná černobylskej nehode. Chce teda ešte niekto tvrdiť, že majú dobré úmysly a že to s životným prostredím myslia dobre v prospech obyčajných ľudí?

Petr Škrabálek19. 11. 2008 07:37
Kto sú G.....odpovedať

Vážený priatelia, musím sa ešte vrátiť k predchádzajúcemu komentáru, stalo sa, že prostredník pravej ruky bol rýchlejší ako ukazovák a napísal som chybný rok. Správna informácia o prvom verejnom vystúpeni Greenpeace v Prahe je rok 1989, u Koňa vtedy boli milicionári, Na Mústku Greenpeace a rozdávalo zelenočierne letáky proti jadrovému vyzbrojovaní a jadrovej energii. Ospravedlňujem sa! Petr Škr.