Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Archív článkov » LZ VLK: V Tatrách sa ťažilo drevo v b... » Komentáre

Komentáre: LZ VLK: V Tatrách sa ťažilo drevo v biotopoch európskeho významu bez súhlasu orgánu ochrany prírody

Jednotlivé príspevky nemusia byť v súlade s názorom redakcie. Redakcia enviroportal nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť jednotlivých príspevkov a vyhradzuje si právo príspevky, ktoré nie sú v súlade so zásadami slušného správania mazať!


rybar16. 03. 2007 14:44
Aj pre VLK a vykonaj nápravuodpovedať

Treba ešte pridať zarybnenie rieky Orava, ktorú kormorány doslova vyžrali (95%) taktiež Váh. Zarybnenie treba stiahnuť z účtov takzvaných ,,Ochranárov´´ zo SOVS, VLK, Sloboda zvierat... ktorí za minulé roky úspešne klamali a zavádzali verejnosť, médiá aj ministerstvá vymysleným počtom - úmyselným znižovaním počtov kormoránov až nakoniec úspešne zničili jednu z našich najkrajších častí prírody. Nenávratne zmenili a zničili dôležitú časť prírody. Treba im dať preplatiť niekoľko desiatok kamiónov rybých násad a naučiť ich udržiavať v prírode robnováhu a nie na úkor Kormorána ktorý na jar odletí a voči jeho spôsobu lovu ryby nemajú takmer žiadnu ochranu. Keď na Orla skalného ktorých je tu možno 5 kusov dostali 72 mil. korún, taktiež na Dropa dostali okolo 70 miliónov korún a mnoho ďalších prípadov by médiá mohli zistiť kde sa použili tie koruny, veď s porovnaním poľovníkov ochranári nemajú takmer žiadne náklady na svoju činnosť. Proste vykonať v ich združeniach audit pretože berú peniaze z EÚ a podľa mňa im ide čisto o eurofondy. Taktiež v projekte NATURA 2000 začlenili 55% Slovenska do rôznych stupňov ochrany bez vedomia majiteľov podzemkov a pôdy, tým im znehodnotili cenu pôdy a postavili ich do pozície že o ich pôde budú rozhodovať Ochranári, ktorí samozrejme budú všetko blokovať, alebo si pýtať peniaze za vydanie povolenia. Viď príklad Vysoké Tatry. Dokedy štát bude zatvárať oči a dovoľovať tímto ,,Parazitom´´ sa priživovať na majetkoch ľudí a aj štátu? Treba všetky združenia odstaviť od eurofondou a taktiež štátnych peňazí a nechať ich fungovať na základe dobrovolnosti a príspevkov a hlavne ich prinútiť podľa zákona niesť trestnoprávnu zodpovednosť za ich zlé rozhodnutia a za klamanie a zničenie časti prírody ako v prípade Kormorána a vyžratie rieky Orava, Váh..... Veď ryby sú tiež živočíchy a patrí im miesto na našej planéte!
Ale taktiež niekto by mal za poškodenie prírody poniesť aj zodpovednosť. Médiá by to mohli zviditelniť a ísť na koreň veci a zistiť ako za posledných 10 rokov vykonávali svoju činnosť!!!

Keď niekto niekde vidí hladného alebo utýraného psa, mačku alebo vtáčika ihneď je to vo všetkých médiách! Ale novinári akosi nechcú vidieť že tie stovky ton dokaličených, zmrzačených a hynúcich rýb pomaly ale isto hynie a trápi sa ešte niektoré dokonca aj mesiace hynú na rôzne poranenia! Kde je tá spravodlivosť? Veď niektoré vzácne druhy rýb jednotlivé kusy mali väčšiu hodnotu ako kormorán. Dá sa to prirovnať 1:1! Za všetko môžu ochranári ZO SOVS Vlk, Sloboda zvierat lebo posledných 6 rokov neuvádzali dokonca na niektorých úsekoch rieky Oravy ani jeden kus a pri tom ich tu bolo 2000 kusov! Na Slovensku 15000 kusov. Taktiež sú spoluvinný Najvyššie vedenie Slovenského Rybárskeho Zväzu ktorí dlhé roky nič nerobili na ochranu našich rýb a pripustili aby táto nezvyčajná situácia došla až do trpkého konca - vyhynutie a takmer zánik pôvodných druhov rýb - ploska Pásavá ktorá mala 1 kus hodnotu 8000 sk teraz prakticky neexistuje. Taktiež bývalý minister nebral ohľad na sťažnosti predsedou Rybárskych zväzov a nechal ochranárom volnú ruku až to dospelo ku ekologickej katastrofe, pretože ryby ničili larvy rôzneho hmyzu atď...
Novinári prídte na Oravu a uvidíte čo je skutočná pravda a nie papierová !!!

Enviro16. 03. 2007 17:56
na margo rýb a združeníodpovedať

Otázkou samozrejme ostáva, ako je možné, že kormorány, ktoré tu boli odjakživa - rovnako ako ryby - zrazu spôsobili ekologickú katastrofu.
K fondom ochranárskych združení - združenia vyžadujú mnoho agendy, mnoho hodín práce. Nie je možné aby tieto združenia existovali a vykonávali svoju činnosť iba na báze dobrovoľnosti. Príspevky z fondov EU sa využívajú výhradne v súlade s vopred dohodnutými pravidlami projektov, podľa ktorých boli peniaze pridelené. Ubezpečujem vás, že peniaze v tomto smere nejdú do prázdna.
V neposlednom rade - aj ja som rybár, mnoho rokov rybárčim a bohužiaľ nemôžem súhlasiť s Vašim pohľadom na vec. V súčasnej situácii nejde už iba o peniaze a akési nákladiaky s násadami. Ide o to, čo v budúcnosti ostane z našej, aj tak dosť zničenej prírody.