Živá príroda

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Živá príroda » Strieborná cena - THE GREEN APPLE AWARDS 2003

Strieborná cena - THE GREEN APPLE AWARDS 2003

Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok

Dňa 6. novembra 2003 získala Slovenská republika striebornú cenu The Green Apple Awards 2003, ktorú v Dolnej snemovni britského parlamentu v Londýne za projekt Živá príroda odovzdal zástupca ministerstva pre obchod a priemysel Veľkej Británie v mene The Green Organisation zástupcom SAŽP.

Ceny boli udeľované v troch kategóriách: medzinárodné projekty, kategória obchod a priemysel a kategória miestne samosprávy. The Green Organisation je nezávislá, nepolitická, nezisková environmentálna organizácia oceňujúca najzaujímavejšie a najúspešnejšie domáce a zahraničné projekty organizácií a jednotlivcov v oblasti trvaloudržateľného rozvoja.

V projekte Živá príroda, ktorý odborne a organizačne pripravila Slovenská agentúra životného prostredia pracovalo viac ako 7 tisíc slovenských detí vo veku 10 až 15 rokov v rokoch 2001 až 2003. Postupovali podľa presne určených metód a v teréne celkove zaznamenali výskyt 15 617 živočíchov a 23 098 rastlín na 787 lokalitách Slovenska. Na základe vlastného inventarizačného prieskumu navrhovali a realizovali malé ekologické projekty. Cena patrí predovšetkým slovenským deťom a ich vedúcim, ktoré dokázali, že sa dokážu podieľať na serióznom odbornom prieskume bioty a že im na stave našej prírody naozaj záleží.

Ilustračný obrázok

Tento úspech sa podaril aj vďaka projektovému tímu odborníkov, ktorý vhodne zostavil metodiku a využil tak skúsenosti z práce s deťmi a mládežou na našich školách.

Ilustračný obrázok