Živá príroda

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Živá príroda » Detail

Taxón: Veternica iskerníková

Slovenský názov : Veternica iskerníková
Vedecký názov : Anemone ranunculoides
Ekosystém : Lesný
Fotografia taxónu:
Anemone ranunculoides

Mapa pozorovania taxónu:
Mapa pozorovania taxónu
Legenda ku mape pozorovania taxónu