Živá príroda

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Živá príroda » Propagácia projektu

Propagácia projektu

Rozhlas a televízia

V Slovenskom rozhlase bol projekt Živá príroda propagovaný dvakrát a to v máji a v novembri 2001 na začiatku a konci prvej etapy. Na druhom okruhu Slovenského rozhlasu na Rádiu Devín bol odvysielaný cyklus relácií pod pôvodným názvom Živá príroda, ktorý pripravovala redaktorka Katarína Kacerová.

V úvodnej časti (28. 9. 2001) poslucháčov oboznámila s hlavnou myšlienkou projektu, s pravidlami a úlohami detských kolektívov. Nezabudla na organizátorov ako aj na domácich a zahraničných sponzorov. S mikrofónom navštívila deti, ktoré pracovali v zoologickom krúžku pri bojnickej ZOO. Druhá časť cyklu (26. 10. 2001) bola venovaná aktivitám detí z ekologického osemročného gymnázia na Pankuchovej ulici v Bratislave. V tretej časti (23. 11. 2001) prezentovali ukážky z Cd-ečka s hlasmi a zvukmi 99 druhov živočíchov, vtákov a hmyzu Slovenska, ktoré vzniklo v rámci tohto projektu. Chlapci a dievčatá z Kremnice porozprávali svoje zážitky z potuliek prírodou v štvrtej časti (21. 12. 2001). Aj v tejto relácii deti v ankete prejavovali svoje nadšenie z CDéčka zvukov zo živočíšnej ríše. Mnohé mestské deti vôbec netušili, ako sa ozýva v lese jeleň alebo srnec. Neskrývali svoje prekvapenie. Treba však zdôrazniť, že každá relácia mala vždy predpremiéru vo večerných hodinách deň pred odvysielaním v hlavnom vysielacom čase.

Upútavky k jednotlivým reláciám odvysielalo aj Štúdio Junior, ktoré je určený starším deťom od 12 rokov vyššie a ktoré Slovenský rozhlas vysiela každý deň o 14:35 hod. na vlnách Rádia Regina.

V roku 2002 cyklus pokračoval, piata časť bola uvedená 26. 1. 2002. Redakcia pripravila ďalšie relácie v apríli a v júni. Ďalšia informácia o projekte bola odvysielaná 17. 1. 2002 v rámci reportáže o celoslovenskom stretnutí pedagógov z celého Slovenska. O prácach na projekte sme informovali aj v rádiách TWIST a ROCK FM.

V Slovenskej televízii sa projekt propagoval v reláciach Magazín o životnom prostredí, Energia každého dňa a v detských programoch Bábovka a Mravenisko. Najväčší priestor bol poskytnutý v relácii Mravenisko, kde 18. 9. 2001 vedúci projektu Ing. Tomáš Kizek v krátkosti zhodnotil doterajšiu realizáciu projektu a vyzval pracovné skupiny, aby v októbri nezabudli poslať svoje výsledky z mapovania rastlín a živočíchov. V druhom vstupe sa predstavila veľmi aktívna pracovná skupina z Liptovskej Osady, ktorá so sebou priniesla aj zaujímavé výsledky z terénnych pozorovaní. Táto skupina bola oslovená aj preto, že odbornému tímu na adresu SAŽP poslala už v septembri bohatú kolekciu prekrásnych kresieb rastlín a živočíchov. Niektoré z nich sme použili aj pri príprave propagačného plagátu.

Denníky a časopisy

Otvorenie projektu bolo propagované v rôznych celoštátnych a regionálnych denníkoch a časopisoch. Z celoplošne šírených novín území Slovenska to boli napr. Pravda, Práca, Hospodárske noviny, Roľnícke noviny. Z celoštátnych časopisov to boli Enviromagazín (č. 5/2000, dve mimoriadne čísla v r. 2000, a to k Envirofilmu a environmentálnej výchove a č. 2/2001, v ktorom okrem článku ako samostatná príloha vyšiel spravodajca Živej prírody 1/2001), FIFÍK (č. 5/2001), Učiteľské noviny (č. 35 až 37, 41, 43/2000), Životné prostredie (č. 5/2000), Odpady (č. 6/2001), QUARK (č. 11 a 12/2000), SLOVO (č. 48, 51 až 52/2000), XXI. storočie (č. 4-5/2000) Modrý plameň (č. 5/2001).

Z regionálnych napr. Kultúrny mesačník - Sabinov (č. 10/ 2001), ZOOČASOPIS (č. 1/2001; vyd. Zoologická záhrada Bojnice), Prieboj (6. 8. a 8. 10. 2001), Pedagogické pramene (apríl /2001, vyd. OÚ, OŠM a TK Brezno), Bohuslavický hlásnik (jún 2001, vyd. ObÚ a ZŠ Trenčianske Bohuslavice) a iné.

Z cudzojazyčných periodík spomenieme Newsletter Central and Eastern Europe (September 2001/27, IUCN) a Slovakia news (June 2001, The British Council).

Publikácie

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2000, ktorú každoročne vydáva Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia aj v anglickej verzii, informuje o projekte Živá príroda (s. 184). Publikácia je taktiež vystavená na webovej stránke SAŽP a dostupná vo vedeckých a odborných knižniciach.