Živá príroda

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » Živá príroda » On line mapy a fotografie zmapovaných druhov

On-line mapy a fotografie zmapovaných druhov

Enviroportál Vám ponúka On-line prezeranie výsledkov projektu Živá príroda.

Projekt úspešne zrealizovalo 485 skupín.
Celkovo žiaci poslali do centrálnej databázy SAŽP 15 617 záznamov o výskyte 105 druhov živočíchov a 23 098 záznamov o výskyte 120 druhov rastlin na 787 lokalitach Slovenska.

Výber výsledkov z projektu
Ekosystém :
Druh :
Mesto :
Skupina :